Modelul European de Formare pentru persoanele care îngrijesc persoanele în vârstă

Modelul de formare IENE7 se bazează pe modelul  original Papadopoulos, Tilki și Taylor (PTT) pentru dezvoltarea competențelor culturale (1998, 2006) și pe modelul PTT / IENE pentru educația interculturală a asistenților medicali din Europa (http://ieneproject.eu/ learning.php).

De asemenea, el se bazează pe rezultatele unei treceri in revistă  a literaturii naționale și internaționale, analizelor locurilor de muncă, a standardelor ocupaționale, a cursurilor de dezvoltare profesională continuă pentru  lucrătorii migranți și străini care se ocupă de persoanele în vârstă, desfășurate în Regatul Unit, România, Italia și Spania.

Descărcați Raportul

Modelul a oferit cadrul pentru construirea și livrarea Curriculumului de formare pentru îngrijitorii persoanelor în vârstă

Descărcați Curriculumul