Proiectul a început cu cercetarea literaturii și crearea unui nou model inovativ de instruire bazat pe modelul PPT / IENE, care vizează îmbunătățirea instruirii eficiente a diferitelor categorii de îngrijitori ai persoanelor vârstnice.

Modelul a fost fundamentul teoretic, care a susținut crearea unui curriculum adecvat și a obiectivelor și rezultatelor de formare adecvate, adaptate grupurilor țintă de migranți care lucrează în îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu.

Modulele și temele curriculumului, bazate pe competențele stabilite în cele patru domenii ale Modelului de instruire, au ghidat obiectivele, rezultatele și activitățile de învățare ale cursului de formare online.

Partenerii au cartografiat pe Internet materialele de instruire / învățare / evaluare asociate temelor cursului.

Ei au creat instrumente și resurse de învățare, care au fost încărcate pe website și utilizate pentru crearea de activități de învățare în cadrul Cursul Masiv Deschis Online (Massive Open Online Course –  MOOC),  o abordare pedagogică inovatoare  bazata pe  co-învățăre , co-creare si  integrarea digitală pentru învăţare.

Înainte de pilotarea MOOC, un număr de 20 de facilitatori au fost instruiți în cadrul unui  atelier  european de formare comună despre modul de utilizare a MOOC, cum să desfășoare și să susțină învățarea pentru participanți.

Cursul a fost pilotat cu 276 de participanți recrutați de către parteneri din grupurile țintă și înscriși prin intermediul web-ului.

După finalizarea tuturor modulelor, participanții au completat testele de evaluare și chestionarul de evaluare ale cursului, au fost notati și au primit certificate și insigne pentru curs.

Continutul şi metodologia validate ale cursului sunt disponibile de mai mult timp pe platforma proiectului împreună cu Modelul de instruire și Curriculum şi pot fi utilizate pentru a crea sesiuni de instruire noi sau chiar MOOC-uri noi.

Pentru promovarea produselor proiectului, patru seminarii naționale au fost organizate în țările partenerilor la care au participat părțile interesate, unde potențialii utilizatori au avut ocazia să afle despre MOOC și să învețe cum să utilizeze resursele create pentru a crea noi cursuri de pregătire.