Îmbătrânirea populației este o tendință pe termen lung. Se estimează că populația varstnică  în UE-28 va crește de la 28,8% în 2015 la 51,0% până în 2080 (Eurostat, iunie 2016).

Pe termen lung, furnizarea de îngrijiri la domiciliu se dovedește a fi o alternativă mai viabilă și rentabilă la îngrijirea instituțională. Datorită creșterii numărului de adulți în vârstă și a cererii pentru lucrători  de îngrijire la domiciliu in întreaga Europă, există  și va exista și în viitor o lipsă  de îngrijitori instruiți.

În multe state membre ale UE, migranții îndeplinesc această muncă, oferind servicii esențiale de îngrijire. Îngrijitorii persoanelor în vârstă migranți se confruntă cu provocări importante legate de educația și formarea inadecvată, salariile scăzute, câștiguri  mici, lipsa oportunităților de avansare în carieră și angajarea sezonieră și adesea cu fracțiune de normă.

Lipsa unei formări adecvate pentru îngrijitorii de vârstnici rămâne un decalaj major în dezvoltarea forței de muncă.

În cadrul proiectul IENE 7, cinci parteneri din România, Marea Britanie, Spania și Italia au creat un Model European  si un Curriculum pentru instruirea migranților care lucrează ca îngrijitori ai persoanelor în vârstă din Europa.

Modelul se bazează pe modelul PPT / IENE dezvoltat în proiectele anterioare,  IENE 1-6 (www.ieneproject.eu).

Principalele rezultate ale proiectului sunt: un  curs   Massive Open Online Course (MOOC)   disponibil pe platforma Blackboard și un Curs ușor de navigat disponibil pe acest site web.

In sectiunes MOOC, formatorii pot descărca modelul și resursele MOOC inovatoare,  Metodologia și conținutul MOOC, Ghidul pentru instructori, Raportul de pilotare a MOOC și Bunele practici și își  pot construi propriul MOOC.

Acest site oferă acces la un curs ușor de navigat grupat în patru module: Conștientizare culturală, Sensibilitate culturalăCunoștințe culturale si Competențe culturale.