Obiective

  • Îmbunătățirea abilităților de comunicare: competență lingvistică, ascultare activă, competențe digitale și utilizarea  social media;
  • Crearea unui mediu prietenos și promovarea unei comunicări, interacțiuni și relații pozitive cu pacienții și familia lor;
  • Dezvoltarea comunicării interculturale și a relațiilor de îngrijire și relaționare sensibilă și plină de compasiune cu pacientul și familia lor, bazate pe respect, acceptare, încredere reciprocă și empatie;
  • Învațarea cooperii în echipă, într-un context multicultural.

Instrumente de invatat

  1. Comunicare interculturala
  2. Compasiune, respect și acceptare sensibile din punct de vedere cultural
  3. Implicarea clientului (și a familiei)
  4. Lucrul  în echipe multiculturale