Module II: Cunostinte Culturale

Tema 4: Demența și influența culturii
Expresii culturale ale singurătății și suferinței

Comunicarea interculturală

Cultural Awarness Cultural Knowledge Cultural Sensitivity Cultural Competences