Module II: Cunostinte Culturale

Tema 2: Aspectele culturale ale îmbătrânirii
Sisteme de sănătate și îngrijire socială

Expresii culturale ale singurătății și suferinței

Cultural Awarness Cultural Knowledge Cultural Sensitivity Cultural Competences