Obiective

  • Cunoștiințe despre   evaluarea nevoilor pacienților cu competență culturală;
  • Cunoștiințe despre   acordarea unei  îngrijiri centrată pe persoană, adecvată cultural și plină de compasiune;
  • Însușirea  principiilor etice ale egalității, practicilor nediscriminatorii, confidențialității și încrederii;
  • Cunoașterea drepturilor pacientului,  cum să fie protejate și cum să fie promovate

Instrumente de învățare

  1. Aspecte legale ale egalității și discriminării, orientări, politici, cele mai bune practici ale ageismului

  2. Evaluarea competentă din punct de vedere cultural a nevoilor de îngrijire socială ale persoanelor în vârstă

  3. Implementarea îngrijirii centrate pe persoană, adecvată cultural și plină de compasiune
  4. Aspecte culturale de salvgardare și advocacy pentru persoanele în vârstă