Lista resurselor:

Efectuarea evaluării competente din punct de vedere cultural a nevoilor persoanelor în vârstă de îngrijire socială

Aplicarea unei ingrijiri centrate pe persoană, cultural adecvată și cu compasiune

Învățarea despre egalitate, practica nediscriminatorie, confidențialitate și încredere

Aspecte culturale de salvgardare și advocacy pentru persoanele în vârstă